USER, ADVERTISER AND TRADE TERMS

USER/ADVERTISER TERMS

When creating ads/profiles on Escort.se and/or using a visitor on Escort.se, the following guidelines, trading conditions and other conditions and rules for the use of Escort.se are accepted

Allmänna villkor

 • §1.1: Escort.se kan inte hållas ansvarig för eventuella serveravbrott eller liknande som kan inträffa på Escort.se.
 • §1.2: Escort.se kan inte hållas ansvarig för dataförlust orsakad av driftstörningar eller liknande.
 • §1.3: Escort.se tar inget ansvar för aktiviteter i samband med skapandet av annonsen.
 • §1.4: Escort.se ansvarar inte för eventuellt falska annonser och deras konsekvenser på Escort.se.
 • §1.5: Escort.se förbehåller sig rätten att när som helst ändra utseende och innehåll på Escort.se.

Registrering

 • §2.1: Vid annonsörens registrering registreras endast den information som anges av annonsören och den IP-adress som används vid registreringen. Informationen behandlas konfidentiellt och lämnas aldrig ut till tredje part om det inte föreligger en specifik lagöverträdelse som Escort.se ombeds redogöra för av myndigheterna.
 • §2.2: Alla data lagras på Escort.se egna servrar, och lösenordet är alltid krypterat.
 • §2.3: Enligt personuppgiftslagen har annonsören alltid rätt till insyn i de uppgifter som är registrerade om denne. En sådan förfrågan ska göras genom kontaktsidan.

Annonsinnehåll

 • §3.1: Vid skapandet av en profil på Escort.se måste du vara minst 18 år gammal. Escort.se kan inte hållas ansvarig om du lämnar felaktig information. Dessutom krävs en giltig e-postadress för att Escort.se ska kunna skicka acceptans av din annons/profil och för att du eventuellt kan få ett nytt lösenord. Du samtycker även till att Escort.se får skicka nyhetsbrev med relevant innehåll. Dessa nyhetsbrev kan innehålla annonser från Escort.se eller en relevant samarbetspartner, men aldrig SPAM. Dina uppgifter lämnas aldrig ut till tredje part.
 • §3.2: Din profil måste innehålla korrekta, omfattande och användbara uppgifter relaterade till din annons. Om du utger dig för att vara någon annan utesluts du omedelbart från Escort.se, och betalning för annonser återbetalas inte.
 • §3.3: Det är strikt förbjudet att lämna felaktig information, inklusive att låtsas vara någon annan, antingen i text eller genom bilder. Escort.se förbehåller sig rätten att avgöra om så är fallet.
 • §3.4: Det är inte tillåtet att länka till konkurrerande sidor och därigenom leda besökare bort från Escort.se, om det inte är annonsörens egen icke-konkurrerande sida.
 • §3.5: Annonser med olagligt innehåll eller hänvisningar till sidor med olagligt innehåll, inklusive rasistiska eller stötande budskap, kommer omedelbart och utan varning att raderas och kan i synnerhet grova fall leda till polisanmälan baserat på den aktuella IP-adressen.
 • §3.6: Vid skapandet av en annons på Escort.se ger du samtidigt samtycke till att innehållet i annonsen är offentligt tillgängligt.
 • §3.7: Om Escort.se anser att annonser är oseriösa eller om det lämnas falsk information, förbehålls rätten att utan varning utesluta, blockera eller radera dessa.
 • §3.8: Escort.se kan inte hållas ansvarig för falska annonser, stötande språk mellan annonsörer och besökare, missbruk av bilder och information.

Bilder

 • §4.1: Om bilder strider mot dansk lagstiftning eller inte överensstämmer med Escort.se interna regler/villkor kan de omedelbart och utan varning tas bort från Escort.se. Vid tvivel är beslutet ensamt hos Escort.se.

Handelsvillkor

 • Vid köp av alla typer av annonser accepterar du följande handelsvillkor:

  När du betalar med kort ser vi till att kortinformationen inte sparas på Escort.se. All information i samband med betalningen hanteras av QuickPay/Nets, så ingen annan har möjlighet att samla in dina privata uppgifter.

  Alla betalningar görs via QuickPay och därför lagras ingen personligt identifierbar betalningsinformation på Escort.se.
 • §5.1: I de fall där du på grund av osedvanligt beteende eller av andra skäl utesluts från Escort.se återbetalas du inte för den återstående period du kanske har betalat för.
 • §5.2: Ångerrätt: Eftersom dina annonser träder i kraft och blir synliga så snart de är betalda omfattas annonsköpet INTE av ångerrätten. I enlighet med lagen om ångerrätt vid distansförsäljning.
 • §5.3: Alla priser inkluderar 25% moms.
 • §5.4: Escort.se har rätt att när som helst höja priserna för annonser. Meddelande om höjningen kommer att skickas i form av ett nyhetsbrev till den e-postadress som köparen/annonsören är prenumererad på.

Banköverföringar

 • Om du inte har möjlighet att betala med Dankort eller eDankort kan du välja denna metod för banköverföring.
  Observera att betalning via banköverföring vanligtvis är föremål för 1 dag i behandlingstid (eller tills betalningen registrerats).

  Vi erbjuder full diskretion vid betalning av din Escort-annons på Escort.se.

  Information om banköverföring till Nordea:
  Kontonummer 2355 Kontonummer 6297360483
  Vänligen ange din e-postadress i texten på banköverföringen.

  Skicka sedan ett e-postmeddelande till [email protected] med information om vilka produkter och period som är betalda för.